ΟΙ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Σωτήρ Ιβανόβ, Δρ.

 

  1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Η κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα και τα γύρω βουνά μεταξύ του φαραγγιού Ρούπελ  στο νότο και του φαραγγιού Κρέσνα στα βόρεια βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που συνορεύει με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στα δυτικά και την Ελληνική Δημοκρατία στα νότια. Περιλαμβάνει το φυσικά διαχωριστικό  έδαφος κατά μήκος των κοιλάδων των δύο ποταμών Μέσου Στρυμόνα και Στρουμέσνιτσα με μήκος περίπου 42 χλμ. και πλάτος έως 13 χλμ, με μέσο υψόμετρο 150-200 m. Χάρη σε αυτό, παρά την ορεινή φύση του, αυτά τα εδάφη είναι ανοιχτά για μετανάστευση, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιρροές τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα όσο και από το Άνω Στρυμόνα. Σε ορισμένες περιόδους, οι συνδέσεις με τις κοιλάδες των ποταμών Βαρδάρη και Νέστου δεν ήταν λιγότερο σημαντικές. Από το νότο στο βορρά βρίσκονται οι δήμοι Πέτριτς, Σαντάνσκι, Στρουμιάνη και Κρέσνα με συνολική έκταση 2348.256χλμ².

Η περιοχή του Μέσου Στρυμόνα είναι κυρίως ορεινή. Περιλαμβάνει τμήματα των ακόλουθων βουνών: το Πιρίν με την υψηλότερη κορυφή Βίχρεν-2914μ., το βουνό Μάλεσευσκα με μέγιστο ύψος 1748 μ., το βουνο Ογκράσδεν με την υψηλότερη κορυφή Μπίλσκα τσούκα – 1644 μ., το βουνό Σλαβιάνκα με την υψηλότερη κορυφή Γκότσεβ βράχ με ύψος -2212 m και το βουνό Μπέλλες με την υψηλότερη κορυφή Ράδομιρ με ύψος 2029 m.

 

  1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

Στο δεύτερο μισό της πρώτης χιλιετίας π.Χ., όπως και πιθανότατα σε μια συγκεκριμένη περίοδο πριν από αυτό, η κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα κατοικήθηκε από τις θρακικές φυλές Σίντοι (Sinti) και Μαίδοι ( Maedi, Medi)¹. Οι δύο φυλές αναφέρονται από τον Θουκυδίδη σε σχέση με την εκστρατεία του βασιλιά του Οδυσσίου Σιτάλκ το χειμώνα του 429 π.Χ.² Σύμφωνα με την αφήγηση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού, αφού έφυγε από τα εδάφη του, ο Σιτάλκ διέσχισε το «ακατοίκητο» βουνό Κερκίνη, και κατά τη διάρκεια της μετάβασης στη δεξιά του πλευρά είναι οι πεαιώνίοι, και στα αριστερά – οι Σίντοι και οι Μαίδοι³ Η ανάλυση του αρχαίου κειμένου επιτρέπει το «ακατοίκητο» βουνό Κερκίνη  να συνδεθεί τόσο συγκεκριμένα με το βουνό Ογκράσδεν όσο και γενικότερα με την αλυσίδα των βουνών που χωρίζουν τις κοιλάδες του Βαρδάρη και του Στρυμόνα βόρεια του ποταμού Στρουμέσνιτσα: τα βουνά Οσογκόβσκα, Γκόλακ, Πλατσκοβίτσα, Βλάχινα, Μάλεσεβσκα και Ογκράσδεν.

Η ταύτιση του ποταμού Πόντου με το ποτάμι Στρουμέσνιτσα σημαίνει, ότι στην κατώτερη πορεία του , μέχρι τη συμβολή του με τον Στρυμόνα θα πρέπει να εντοπίσουμε τόσο το Σίντοι όσο και Μαίδοι.⁴ Το περιορισμένο μέγεθος της εν λόγω περιοχής υποδηλώνει ότι σχεδόν όλες οι φυλές, αλλά μάλλον τμήματα αυτών, κατοικούσαν στην ίδια περιοχή και η διάκριση μεταξύ τους θα έπρεπε να βασίζεται στην οικονομική εξειδίκευση. Η μυθολογική σύνδεση του φύλου Σιντοιών (Σίντοι) με τον Ήφαιστο είναι πιθανώς το αποτέλεσμα της

––––––––––––-

1 DGRG 2, 1008 s.v. Sinti; Tomaschek 1893, 59; RE 3A (1927),258-259 s.v.Sintoi; Папазоглу 1957, 273-278; Detschew 1957, 446; Данов 1968, 116-117; Kleine Pauly 5,210; Samsaris 1976, 56-57; Фол, Спиридонов. Arist. Mir. ausc. 841 a-b; Ael. NA 9.21; Steph. Byz. S.v Sintia; Dsc. 5.129; school. Nicandr. 45; Митрев, Г. Долината на Струма през античността. Племена и селища., Асеновград 2012, с.127.

1983, 53-55,101,118-119, 134-135 (χάρτες V-VI); Papazoglu 1988,366-376, Σύντομη εγκυκλοπαίδεια, 261.

2 Thuc. 2.98.1-2.

3 Делев, П.  420;Thuc. 2.98.1; Thuc. 2.98.2

4 Делев, П. Ιστορία των φυλών στη νοτιοδυτική  Θράκη  μέσα στην I хил.пр.Хр., Σόφια 2013, с.421; Detschew 1957, 374.

οικονομικής τους δραστηριότητας που σχετίζεται με την εξόρυξη μετάλλων και την κατεργασία μετάλλων. Η περιοχή εξόρυξης πλούσια σε κοιτάσματα μεταλλεύματος – περιοχή Μαρβάσκι απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ηράκλειας Σιντικής, και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας της αρχαίας πόλης αποκαλύπτουν μια ανεπτυγμένη μεταλλουργία, αν και σε μία μεταγενέστερη περίοδο του 3ου αιώνα π.Χ. και μετά.

Η εντόπιση της Ηράκλειας Σιντικής,στην τοποθεσία Κοζούχ δείχνει την τοποθεσία, αλλά όχι το πεδίο εφαρμογής της φυλετικής περιοχής Σιντική⁵. Εκτός από την Ηράκλεια, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος εγκαταστάθηκε στην Σιντική και τις πόλεις Τρίστολο και Παροϊκόπολη⁶. Από την πλευρά του, ο Στράβων αναφέρει στο εσωτερικό της Μακεδονικής Παρορμπελίας τις πόλεις Καλλίπολη, Ορθόπολη, Φιλιππόπολη και Γκαρέσκο⁷, οι οποίες στη σύγχρονη λογοτεχνία θεωρούνται, ότι βρίσκονται στην περιοχή του Μπέλλες.⁸ Εάν η φυλετική επικράτεια του φύλου Σίντοι καταλάμβανε ολόκληρη την κοιλάδα Πέτριτσι – Σαντάνσκι , τότε η αρχαία πόλη κάτω από το σύγχρονο Σαντάνσκι θα ανήκε στη Σιντική. Αυτό θα υποστηρίξει την ταυτοποίηση αυτής της πόλης με την Παροϊκόπολη/Παρτικόπολη, που τοποθετήθηκε από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο , συγκεκριμένα στη Σιντική.⁹ Είναι πιθανό, ωστόσο, ότι οι Σίντοι να έχουν καταλαβει μόνο το νότιο τμήμα της κοιλάδας και ότι το βόρειο περιλάμβανε μόνο εκείνα τα εδάφη των Μαίδων που κατακτήθηκαν από το μακεδονικό βασίλειο τον 4ο αιώνα π.Χ. Μια τέτοια υπόθεση αφήνει ανοιχτό το ζήτημα των συνόρων της Σιντικής προς τα δυτικά, νότια και ανατολικά/νοτιοανατολικά προς την κατεύθυνση της περιοχής εξόρυξης μετάλλων στην περιοχή Μαρβάσκο.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στο Θουκυδίδη σε σχέση με την εκστρατεία  του Σιτάλκ το χειμώνα του 429 π.Χ. δεν έχουμε καμία πληροφορία για το Σίντοι μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., όταν κατακτήθηκαν από τον Φίλιππο ΙΙ. Αν και δεν έχουν διατηρηθεί σαφείς ενδείξεις για την κατάκτηση της κοιλάδας του Μέσου Στρυμόνα, αυτό πιθανότατα συνέβη αμέσως μετά την κατάκτηση της Αμφίπολης το 357 π.Χ. Μόνο στο έργο  «Στρατήγιμα» ο  Πολιέν περιγράφει την εισβολή του Φίλιππου ΙΙ στη χώρα των Ορμπελιάνων.¹¹ Το όρος Όρμπελ ταυτίζεται συχνότερα με το Μπέλλες, αλλά είναι πιθανό οι ορεινοί όγκοι ανατολικά του ποταμού Στρυμόνα και τα βουνά από το Ογκράσδεν έως το Οσογόβο να ονομάζονται με αυτό το όνομα.

Για την κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα, καθώς και για τις περισσότερες μικρές κοινότητες στο εσωτερικό των «νέων εδαφών» της Μακεδονίας, έχουμε μόνο σύντομες αναφορές σε ιστορικές πηγές και αποσπασματικές επιγραφικές επιγραφές σχετικά με την αστικοποίηση που πραγματοποίησε ο Φίλιππος II. Φιλιπόπολης, Γκαρέσκος, Καλίπολης, Ορθόπολης στην Παρορμπέλια ,Παροϊκόπολης, η Ηράκλεια Σιντική (προέρχεται από τη θέση Cιντία)¹³ και η Νέϊνε στην Σιντική είναι συχνά λίγο πολύ απλά ονόματα. Μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας, η τύχη του θρακικού πληθυσμού δεν είναι ξεκάθαρη. Από τη μία πλευρά, τα καθιερωμένα νέα ή κατοικημένα παλιά μεικτά κέντρα οικισμού, που βρίσκονται στην εύφορη κοιλάδα βόρεια του Μπέλλες, υποδηλώνουν, ότι τα κατακτημένα εδάφη μετατράπηκαν σε βασιλική γη και ως εκ τούτου παραδόθηκαν στους νέους εποίκους.

––––––––––––-

5 Делев, П. История на племената в югозападна Тракия през I хил.пр.Хр., София 2013, с.421; Домарадски 2001,  с.74; Божинова 1988, 127-129; Митрев, Тараков 2002; Митрев 2002; 2006; Митрев, Г. Долината на Струма през античността. Племена и селища., Асеновград 2012, с.101-115.Митрев счита, че първоначално града се нарича Синтике (Синтия); Leppeley 200, 221-231.

6 Ptol.3.12.27; Митрев 2012, с. 152-154, с.180-184.

7 Ptol.3.12.22; Митрев 2012, с. 155-158, с. 169-180.

8Делев, П. История на племената в югозападна Тракия през I хил.пр.Хр., София 2013, с.422

9 Колев 2015, Bulgarian e-journal of Archaeology, Supplementa  (2015) 159-173; Делев  2013, с.422; Митрев 2012, 134-180; Papazoglu 1963, 535-544.

10 Detschew 1954, 114-115.

11 Делев  2013, с.423; Polyaen. 4.2.17.

12 Делев  2013, с.107.

13 Steph.Biz. s.v.; Hammond 1972, 198; Samsaris 1976, 123-124; Papazoglu 1988, 366-368; Митрев 2012, 90-115; Делев  2013, 38.

 

Σε αυτήν την κατάσταση, οι Σίντοι σπρώχθηκαν στα γύρω βουνά. 14 Ωστόσο, η ίδρυση μακεδονικών οικισμών από το μηδέν ήταν εξαίρεση παρά ο κανόνας, και η παραβίαση του Σίντοι θα αποτελούσε υπερβολική ερμηνεία του γεγονότος, ότι δύσκολα αναφέρονται στις ήδη σπάνιες ιστορικές πηγές που σώζονται. Εκτός από τη δημογραφική κατάσταση, σε αυτό το στάδιο η διοικητική διαχείριση στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. δεν είναι απολύτως σαφής. Από τη μία πλευρά, τα εδάφη στη Σιντική μπορεί  να είναι χωρισμένα μεταξύ πολλών πόλεων και των ιδιοκτησίων τους, σύμφωνα με το τυπικό ελληνικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να αναπτυχθεί κάποιος τύπος τοπικής οργάνωσης που κληρονομεί σε μεγάλο βαθμό την παλιά φυλετική παράδοση.15 Η απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται είναι ο βαθμός στον οποίο ο εν λόγω «μικτός πληθυσμός» κατέχει τις πόλεις του και εκλέγει τους δικαστές του κάθε χρόνο, ή η Ηράκλεια Σιντική, η Παροϊκόπολη και άλλες πόλεις είναι στην πραγματικότητα διοικητικές περιοχές υπό την κυριαρχία των Μακεδόνων βασιλέων. Ακόμα και μετά την αναδιοργάνωση του μακεδονικού βασιλείου υπό τον ΦίλιπποV, παρά την παραχωρούμενη «αυτονομία» πόλεων και περιοχών, είναι σαφές, ότι ο βασιλιάς διατήρησε τον άμεσο έλεγχό του στις πόλεις.17

Η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και ο συναφής πολιτισμός άλλαξαν αναμφίβολα την πολιτική και οικονομική κατάσταση στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα. Είναι πιθανό να υπήρξε μια πραγματική συγχώνευση του τοπικού θρακικού πληθυσμού και των μεταναστών, καθώς και μια σταδιακή εξέλιξη σε αστικά ιδρύματα που εκτοπίζουν την παλιά φυλετική δομή.18 Εφ ‘όσον εμείς είμαστε εξαρτημένοι κυρίως από τις λογοτεχνικές πηγές που σώζονται, δεν θα είμαστε σε θέση να δώσουμε μια σαφή απάντηση στις ερωτήσεις που τίθενται. Οι αρχαίες πηγές δείχνουν ένα ανεπτυγμένο δίκτυο οικισμού στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα. Η Αλεξανδρούπολη, η Δεσούνταμπα, η Ζαπάρα, η Πέτρα και η Φορίνα / Γιαμφορίνα αναφέρονται στα εδάφη των Μεδεών. Οι πόλεις Σιντική / Ηράκλεια Σιντική, Παρτικόπολης / Παροϊκόπολης, Σκοθούσα και Τρίστοπος, καθώς και το χωριό Κόϊλε, βρίσκονται στην περιοχή Σιντικής.

Στην Ορμπλία βρίσκονται οι Γαρέσκος, Καλλίπολης, Ορθόπολης και Φιλιππόπολη. Σύμφωνα με επιγραφικά δεδομένα, η Νέϊνε και η Σκιάμε είναι γνωστές στην τοποθεσία Χιλιάδνιτσα κοντά στο χωριό Γκόρνα Γκράντέσνιτσα (Ηλίνδεντσι)19. Οι οικισμοί που αναφέραμε, με εξαίρεση την Ηράκλεια Σιντική και την αρχαία πόλη κάτω από το Σανδάνσκι, δεν θεωρείται ότι είναι πόλεις με την ελληνική έννοια της λέξης, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν ένδειξη μεγαλύτερης δημογραφικής πυκνότητας. Σε αυτό το στάδιο μόνο η Ηράκλεια Σιντική είναι πιθανότατα εντοπισμένη, ενώ για άλλους οικισμούς υπάρχουν αρκετές υποθέσεις, καθώς η αποκατάσταση του δικτύου οικισμών παρεμποδίζεται από την αλλαγή της δημογραφικής εικόνας σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα από τον Ελληνισμό έως το τέλος της αρχαιότητας, την πιθανή αλλαγή των ονομάτων των πόλεων κατά τη διάρκεια των ετών. την ύπαρξή τους, καθώς και την έλλειψη ολοκληρωμένης και περίπλοκης αρχαιολογικής μελέτης της περιοχής.

Μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας, εκτός από την αστικοποίηση που παρατηρήθηκε, άλλαξε η δομή και η λειτουργία των δρόμων και του οδικού δικτύου, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες. Την περίοδο από τον VI έως τον IV αιώνα π.Χ. Οι Σίντοι και Mέδοι δείχνουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη στον Μέσο Στρυμόνα. Η ανάλυση της κυκλοφορίας των κερμάτων και οι αρχαιολογικές έρευνες αποδεικνύουν καλές εμπορικές επαφές στη βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση.

14.Делев  2013, с.108-109,с.423-424; Митрев 2012, с.108-109.

15.J. H. Oliver 1963, Под властта на царете на Македония, старите местни общности, без значение колко са урбанизирани, едва ли са имали граждански общности от типа на гръцките.

16.Делев  2013, с.108-109.

17.Турацоглу 1993, п. 39

18.Hatzopoulos, M.B. ,72; Vatin, „Inscription“ 61.

19.Митрев 2012,

20Вагалински, Л. Хераклея Синтика, АОР 2015 г., с.512-515.

Αλλά αν το 340 π.Χ. το οδικό δίκτυο εξυπηρετεί λίγο πολύ τη φυλετική δομή, και μετά από αυτήν την ημερομηνία οι αστικοποιήσεις και οι πολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες της ισχυρότερης χώρας στη Βαλκανική Χερσόνησο αυξάνουν τη ροή ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων πολλές φορές. Οι αμφορείς σφραγίδες από την πόλη της Ακάνθου της Χαλκιδικής από το 330-300 π.Χ., ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ανασκαφών της Ηράκλειας Σιντικής και το πλούσιο νομισματικό υλικό είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την επέκταση των εμπορικών επαφών.21

Γύρω στο 310 π.Χ. Ο Κασσάνδρος εγκατέστησε 20.000 αυταριάτους στην περιοχή του βουνού Ορμπέλου, πιθανώς του Μπέλλες. Το κίνητρο της Σικελίας που ανέφερε ο Διόδωρος, και συγκεκριμένα – η βοήθεια του βασιλιά της Παιωνίας Αβδόλεων για την αντιμετώπιση των Ιλλυρίων εισβολέων, είναι σχεδόν το κορυφαίο κίνητρο για τον έμπειρο Βασιλιά της Μακεδονίας. Οι λόγοι για την εκγατάσταση των Αυταριατών μπορούν να βρεθούν στην ερήμωση και την εσωτερική αντίσταση των αρχών στην περιοχή του Ορμπέλου, καθώς και στη δημογραφική κρίση του ελληνιστικού κόσμου, όπου μεγάλοι μακεδονικοί και ελληνικοί πληθυσμοί εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους και αναζητούσαν με τα στρατεύματα κατάκτησης του Αλεξάνδρου την ευτυχία στα ανατολικά.23 Οι καταγεγραμμένες πυρκαγιές στην Ηράκλεια Σιντική στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και αργότερα, στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. πιθανώς σχετίζονται με εισβολές ή ταραχές.24 Σίγουρα, η εγκατάσταση ενός μεγάλου και έτοιμου για μάχη πληθυσμού σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή ενισχύει τις δυνατότητες της Μακεδονίας, τόσο για άμυνα όσο και για πίεση στα βόρεια και στα βορειοανατολικά. Δεν πρέπει να αποκλείονται οικονομικά κίνητρα που σχετίζονται με την ανάγκη για εντατικότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, όπως η αυξημένη εξόρυξη μεταλλεύματος, ξυλείας κ.λπ.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην ιστορική επιστήμη σχετικά με τον πολιτικό έλεγχο της Μακεδονιας επί του Μέσου Στρυμόνα την περίοδο από το 297 π.Χ., ή την εποχή μετά το θάνατο του Κασσάνδρου, έως το 221 π.Χ., όταν ξεκίνησε η βασιλεία του Φίλιππου V. 25 Σύμφωνα με τον B. Γέροβ, οι Κέλτικες εισβολές εξασθένησαν τα Αντιγονίδια και έχασαν τον έλεγχο στα δυτικά θρακικά εδάφη. Ο Γ. Μίτρεβ πιστεύει επίσης, ότι ως αποτέλεσμα των εισβολών των Ιλλυριανών, Δαρδανίων και των Κέλτων μεταξύ της εποχής του Κασσάνδρου και του Φίλιππου V, η Μακεδονία έχασε τον έλεγχο του Μέσου Στρυμόνα.27. Η άποψη του Ντέτσεφ και του Ντελέφ είναι αντίθετη, που πιστεύουν, ότι από την εποχή του Φιλίππου  II έως το 168 π.Χ. η Μακεδονία διατηρεί την εξουσία στην περιοχή. Ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες από τις ιστορικές πηγές μας παρέχουν μια πλήρη και ακριβή εικόνα θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια των νέων αρχαιολογικών και νομισματικών ευρημάτων. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ανάλυση της κυκλοφορίας κερμάτων στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα. Δείχνει ξεκάθαρα, ότι από οικονομική άποψη υπάρχει απόλυτη μακεδονική ηγεμονία στην περιοχή.29

Κατά τη διάρκεια του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, ο Ασκληπιόδοτος της Ηράκλειας Σιντικής συμμετείχε στο στρατό του Περσέα με δύο χιλιάδες Κέλτες και / ή τρεις χιλιάδες Θράκες. Μετά τη νίκη επί του Περσέα στις 22 Ιουνίου 168 π.Χ., ο Λούκιος Εμίλιος Παύλος έστειλε τον Πούμπλιϊ Νάζικα, για να καταστρέψει την Σιντική και να εμποδίσει τον βασιλιά να κάνει οτιδήποτε.

21.Вагалински, Л. Хераклея Синтика, АОР 2015 г., с.512; Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th C.BC – 6th C. AD), p.168-172.     22..Diod. 20.19.1; Just.15.2.1; Oros.3.23.36.

23.Делев  2013, с. 424; The Cambridge Ancient History, vol. VII, Part I,p.264-269.

24.Вагалински, Л. Хераклея Синтика, АОР 2015 г., с.512.

25.Делев 2013, 326; Митрев 2012, 103; Gerov, 1979,234;  Gerov, 1970,1,17; Геров 1961, 177; Detschew 1954, 114-115.      26.Геров,  Проучвания върху западнотракийските земи, с. 228; Митрев 2012, с.103

27.Митрев 2012, с.103          28.Detschew 1954, 114-115; Делев 2013, 326.

29.Прокопов 1986, 5-20; Прокопов 1986А, 6-10; Prokopov 1986, 89-93; Домарадски и др. 1999, 31-34; Прокопов 2002, 249-260; Прокопов 2005, 67-73; Филипова и Прокопов 2008, 165-172; Иванов 2008, 666-667; Filipova et alii 2009, 11-14; Ivanov 2011,35-51; Ivanov 2012, 431-439; Ivanov, Filipova 2015

Η Σιντική αναφέρεται και πάλι στα αρχεία του μεταπολεμικού οικισμού το 167 π.Χ., όταν η Ηράκλεια Σιντική και η περιοχή συμπεριλήφθηκαν στην Πρώτη Μακεδονική Περιφέρεια.30 Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αμφίπολης, που ελήφθησαν την άνοιξη του 167 π.Χ. απαγορεύεται η εξαγωγή χρυσού και αργύρου από ορυχεία, καθώς και η κοπή ξυλείας για πλοία. Η εξαγωγή σιδήρου και χαλκού συνεχίζεται. Αυτός ο έλεγχος των τοπικών πόρων οδηγεί σίγουρα σε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας της Ηράκλειας Σιντικής. Με απόφαση της Ρωμαϊκής Γερουσίας το 158 π.Χ. έγινε άρση των περιορισμών, γεγονός που επιτρέπει ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και συμμετοχή σε περισσότερες παγκόσμιες αγορές. Μία από τις εμπορικές διαδρομές της Ιταλίας με την Δάκια περνά επίσης μέσω της κοιλάδας του Μέσου Στρυμόνα. Η λεγόμενη ανατολική διαδρομή ακολουθεί τη Via Egnatia προς την Αμφίπολη, από όπου οι έμποροι ταξιδεύουν κατά μήκος των κοιλάδων των ποταμών Στρυμόνα και Ίσκαρ μέχρι να φτάσουν στον Δούναβη.31

Το όνομα του Σύντοι αναφέρεται αόριστα στον Άπιαν σε σχέση με τα γεγονότα του 85 π.Χ. . Εν αναμονή του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων για τη συνθηκολόγηση του Μιθριδάτη, ο Κορνήλιος Σούλα κατέστρεψε τα εδάφη των Ενετών, των Δαρδανίων και του Σίντοι, «γειτονικές φυλές των Μακεδόνων». Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στη Φυσική του Ιστορία αναφέρει την Ηράκλεια Σιντική ως μία από τις εκατόν πενήντα „populi“ Μακεδονία, αλλά όχι τη φυλή Σίντοι. Από την άνοιξη του 49 έως τον Αύγουστο του 48 π.Χ. ο Μέσος Στρυμόνας, τμήμα της επαρχίας της Μακεδονίας επηρεάστηκε άμεσα ή έμμεσα από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Πομπηίου και Καίσαρα. Στις «Σημειώσεις για τον εμφύλιο πόλεμο», ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας αναφέρει «Ηράκλεια Σιντική (Centica), που βρίσκεται στην Κάνδαβια»32. Στις 9 Αυγούστου το 48 π.Χ. στην Ηράκλεια, ο Γότθας ηγέτης Μπουρεμπίστα πραγματοποίησε επαφή με τον Πομπέϊ μέσω του απεσταλμένου του Ακορνίον.33 Ωστόσο, αντί της Ηράκλειας Σιντικής, αυτό μπορεί να είναι η Ηράκλεια Λινκεστής στη σημερινή Μπίτολια, βάση του γεγονότοςς, ότι στρατιωτικοί ελιγμοί πραγματοποιούνται γύρω από τη Via Egnatia. Μεταξύ των μέσων του 44 π.Χ. και στα τέλη του 42 π.Χ. μετά την ήττα του Γάϊ Αντώνιϊ (αδελφός του Μάρκου Αντώνιϊ), η επαρχία κυβερνήθηκε από τον Μάρκ Γιούνιϊ Μπρούτ. 34. Από το Νοέμβριο του 42 π.Χ. έως το 31 π.Χ. η Μακεδονία, όλη η Ελλάδα και η νότια Θράκη βρίσκονται υπό την κυριαρχία του Μάρκ Αντώνιϊ. Η επιτυχία του Αυγούστου στη μάχη του Ακτίου οδήγησε σε αύξηση της ρωμαϊκής στρατιωτικής και πολιτικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια. Το 29 π.Χ., πιθανώς από την Ηράκλεια Κύνθια, ο κυβερνήτης της Μακεδονίας, ο Μαρκ Λικίνιος Κράσσος, προχώρησε βόρεια με τέσσερις λεγεώνες εναντίον της Σεγκετίκα (Σέρδικα). Παρά την επιτυχημένη εκστρατεία του το 18-16 π.Χ. οι Σαρμάτες, Σκορντίσοι και Δεντελίτες εισέβαλαν και κατέστρεψαν τη Μακεδονία. Ο Τάριϊ Ρουφ, ο κυβερνήτης της επαρχίας, κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια να αποκρούσει τους εισβολείς.35 Αρχαιολογικά καταγεγραμμένη βίαιη καύση της πρώτης οικιστικής περιόδου της Ηράκλειας Σιντικής, χρονολογημένη μετά το 14 π.Χ. δείχνει ότι πολλές συγκρούσεις και γεγονότα παραμένουν απρόσιτα από ιστορικές πηγές.36 Τα αντίθετα νομίσματα είναι επίσης γνωστά από την περιοχή, που σχετίζονται με την κίνηση του ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος πιθανότατα χρησιμοποίησε επανειλημμένα την κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα ως αφετηρία στις εκστρατείες της προς τα βόρεια.

30.Livy 42.51.7, 45.29.6, 45.29.30; Caesar, Bell.civ. 3.79.3; Plin. 4.11.2, Ptol. 3.12.28.     31.Aurel Rustoiu 2005, p.91.       32.Митрев 2012, 109; Detschew 1957,7; Caes. Bell.civ.3,79,3.

33.Петков 2012, Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския Югоизток между 230/229 г.пр.Хр. – 45/46 г.пр.Хр., Велико Търново,с.139.

34.Петков 2012, Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския Югоизток между 230/229 г.пр.Хр. – 45/46 г.пр.Хр., Велико Търново,с.148.

35.Cass. Dio 54.20.3; Делев  2013, с.218; Петков 2012, Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския Югоизток между 230/229 г.пр.Хр. – 45/46 г.пр.Хр., Велико Търново,с.160-165.

36.Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th C.BC – 6th C. AD), p.93, p.116, p.123, p.125.

37.E. Paunov 2013, From Koine to Romanitas: the numismatic evidence for Roman expansion and settlement in Bulgaria in antiquity (Moesia and Thrace, ca.16 BC – AD 98/117), p. 425-437.

Οι βαρβαρικές απομιμήσεις των νομισμάτων των Φιλιππίσιων του τύπου типа „VIC/AVG Victory standing with wreath and palm, l., on a base/ COHOR PRAE/PHIL  Three military standarts” и „Head right/ Two priests plowing right with yoke of oxen”, με ημερομηνία την εποχή του Τιβερίου δείχνουν τόσο την εθνοτική ποικιλομορφία όσο και την πιθανώς ακόμη μη ικανοποιητική ύπαρξη χάλκινων νομισμάτων στην Ηράκλεια Σιντική. Βασισμένο στα νομίσματα των Φιλίππων, όπως το „Head over. / Δύο ιερείς ξεφλουδίζουν“. Με το αντίθετο δείκτη NRAK μπορούμε να υποθέσουμε, ότι κάτω από τον Αύγουστο και τους διαδόχους του, η Ηράκλεια Σιντική έλαβε άδεια από τις ρωμαϊκές αρχές να αντισταθμίσουν τα νομίσματα, και από το 110/5 έως το 130 χρόνο 40 να έχουν το δικό τους νόμισμα. Ταυτόχρονα, από την απάντηση του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου στους κατοίκους της αρχαίας πόλης κάτω από το σύγχρονο Σαντάνσκι από το 158 μ.Χρ., μπορούμε να υποθέσουμε, οτι το έδαφος της πόλης της Ηράκλειας μειώθηκε για να παρέχει γη για την νεοσύστατη πόλη Παρτικόπολης / Παροϊκόπολης η οποία βρίσκεται μόνο 10 – 12 χλμ. βόρεια της. Σύμφωνα με την περιγραφή του Κλαύδιο Πτολεμαίο, τον 2ο αιώνα, εκτός από την Ηράκλεια Σιντική και την Παροϊκόπολης, στην περιοχή της Σιντικής βρισκόταν η πόλη Τρίστολος. Από την εποχή του Αυτοκράτορα Καρακάλλα είναι γνωστό το όνομα του Αρχάνου Μάρκου Αυρηλίου Κωτή από την αρχαία πόλη κοντα στο Κοζούχ, από τον 4ο αιώνα με διάταγμα του Αυτοκράτορα Γαλερίου, καταλαβαίνουμε την επιστροφή των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ηράκλεια Σιντική – σε αυτήν την περίοδο χρονολογείται και διατηρείται η πολιτική βασιλική της πόλης. Ο χάρτης του Peutinger, που χρονολογείται επίσης στον 4ο αιώνα, δεν αναφέρει τον ποταμό Στρυμόνα. Υπάρχουν Ρωμαίοι στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου και Πραιτωριανοί με την καταγωγή τους από την πόλη. Η Ηράκλεια Σιντική εξακολούθησε να υπάρχει ως αστικό κέντρο καθ ‘όλη την ύστερη αρχαιότητα. Υπό τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α, η Ηράκλεια Σιντική ήταν μέρος της επαρχίας της Πρώτης Μακεδονίας.43

Οι Μαίδοι, αν και ναι είναι στενοί γείτονες των Σίντων, έχουν διαφορετικό ιστορικό πεπρωμένο. Σε σχέση με τα βυζαντινά χειρόγραφα που περιγράφονται από τον Στράβωνα και τον Στέφανο Βυζαντινό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Μαίδοι κατοικούσαν επίσης στην κοιλάδα του Κάτω Στυμόνα σε προηγούμενη περίοδο.44 Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. μέρος των εδαφών των Μέδων, που βρίσκεται νότια του φαραγγιού Κρέσνα στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας Πετρίτσι–Σανδάνσκι, εμπίπτει στην κυριαρχία της Μακεδονίας. Τουλάχιστον στην αρχή, η κυβέρνηση της Μακεδονίας δεν ήταν πολύ σταθερή και αντιμετώπισε έντονη αντίσταση. Ο Αλέξανδρος καταπάτησε την εξέγερση των Μέδων που ξέσπασε στην απουσία του πατέρα του, κατέλαβε την πρωτεύουσά τους, την μετονόμασε Αλεξανδρούπολη και  εγκατέστησε έποικους , δημιουργόντας σύνθεση με  «με μικτό πληθυσμό».

––––––––––––-

38Димитров, Й. 1986. Новооткрити тракийски подражания на бронзови македонски монети. В: Нумизматична информация, 11,София,сс.15-17; Прокопов, И. 1998. Варварски подражания на македонски бронзови монети, Известия на Исторически музей ,5/2,Кюстендил,сс. 357-360; Prokopov, I. 1997. Imitations of bronze coins in Thracia during the 1st century B.C. In: Proceedings of the 12th International Congress of Numismatics. Berlin. 369-377; Ivanov, S., Filipova, S. Numismatic data from the archaeological excavations at Heraclea Sintica located on the hill of Kozhuh, Petrich Municipality, pp.168-228. In: Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th c.BC – 6th c.AD)(Ed. L. Vagalinski and E. Nankov), Proceedings of a Conference at Petrich, Bulgaria, September 19-21, 2013, Sofia,p.171, 194-195. Иванов, С. 2010. „Нумизматичният материал от археологическите разкопки на „Античен град с прилежащи некрополи“ в м. „Кожух“, община Петрич,“ В: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и българската археология.Т.1, Велико Търново, 665-677.

39 RPC Consolidated supplement 1992-2015 = P. P. Ripollès, A. M. Burnett, M. Amandry, I. Carradice, M. S. Butcher, http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/supp/rpc_cons_supp_1-3.pdf.

40 Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th C.BC – 6th C. AD),p.232-234.

41 N. Sharankov 2016, Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria, In:STUDIA CLASSICA SERDICENSIA V, 341-342. Ἡρακλεῶται περὶ τού|του διδάξαιέν με, ὃ ἄξιόν ἐστιν γνῶναι ὑμᾶς, ε̣ἴσ̣ε̣σ̣θ̣ε (“if the Heracleans inform me again about something which it is worth for you to know, you will know”)        42 Н. Шаранков, под печат.           43Hier. 639,9; ГИБИ 1958, 91; Georg. Rav. IV, 9; ЛИБИ 1958, 397; Митрев 2012, 113            .  44 Strabo 7.3.2; Steph. Biz.; Hdt.7.75; Hieron. Chr. 122-123; Arr. Fr.60; Kacarow 1921, 6, 15.

 

Μπορούμε να αναζητήσουμε έναν πιθανό εντοπισμό της Αλεξανδρούπολης κοντά στη σημερινή πόλη του Σαντάνσκι, αν και δεν είναι λαθεμένο να το συνδέσουμε με την αρχαία πόλη μεταξύ του Ιλίντεντσι και της Ντόλνα Γκραντέσνιτσα. Οι Μαίδοι  διατηρούν την ανεξαρτησία τους στην κοιλάδα Στρυμόνα μεταξύ της Κρέσνας και του Μπομπόσεβο, στις οροσειρές Μαλέσευσκα και Βλάχινα και στις κοιλάδες του Μάλέσεβο και Πιγιάνετς. Συγκεκριμένα σε αυτές τις περιοχές που ο Φίλιππος V εισέβαλε το 211 π.Χ. Παρά τις νίκες και την κατάκτηση της πρωτεύουσας των Μέντων, την Γιαμφιρίνα, ο Βασιλιάς της Μακεδονίας απέτυχε να επιβάλει την επιρροή του. Το 207 π.Χ. οι Μαίδοι, σύμφωνα με τις ισττορικές πηγές, ήταν και πάλι έτοιμοι να εισβάλουν στην Μακεδονία Η Mέντικα αναφέρεται ξανά σε σχέση με την εκστρατεία του Φιλίππου V το 181 π.Χ., όταν έκανε σοβαρές προσπάθειες για την ενίσχυση των βορειοανατολικών συνόρων της χώρας του. Ο Βασιλιάς της Μακεδονίας κατέλαβε την πόλη Πέτρα, αλλά οι κατακτήσεις του αποδείχτηκαν και πάλι μη βιώσιμες. Δυστυχώς, η τοποθεσία της Πέτρας παραμένει άγνωστη, καθώς θεωρείται, ότι είναι η αρχαία πόλη μεταξύ της Γκόρνα Γκράντενσιτσα και του Ιλίντενσι, νοτιοανατολικά της Κρέσνα.48 Το 179 π.Χ. ο Φίλιππος V κατάφερε να συμμαχήσει με τους Μπάσταρνους για κοινή δράση εναντίον των Δαρδανίων (που ζουν στην περιοχή της Νότιας Σερβίας, Κοσσυφοπέδιο, Σκόπια). Κατά τη διάρκεια της πορείας προς την Δαρδανία, οι μπάσταρδοι κινήθηκαν κατά μήκος της διαδρομής Ίστρος – Μεσσαμβρία – Τόνζος – Έμπρος – Στριμόν. Μετά το θάνατο του Βασιλιά της Μακεδονίας προέκυψαν στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ των Θράκων (πιθανότατα των Μέντων) και των μπάσταρδων. Οι Θράκες υποχώρησαν στα ψηλά τμήματα του Ντούναξ (Ρίλα), όπου τους Κέλτες τους κυνηγούσε μια καταιγίδα. Σε πανικό, οι μπάσταρδοι, που είχαν ήδη κυνηγηθεί από τους Θράκες, έπεσαν στους γκρεμούς στα βουνά. Μετά την άθλια προσπάθεια, προέκυψε αντιπαράθεση μεταξύ των μπάσταρδων και μόνο περίπου 30.000 άνθρωποι, με επικεφαλής τον Κλόνδικ παρέμειναν στην περιοχή.49 Το 172 π.Χ. την παραμονή του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, οι Μήντοι σχημάτισαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Το 168 π.Χ. οι μπάσταρδοι με 10.000 ιππικό και 10.000 πεζικό έφτασαν στο Ντεσουντάμπα της Μέντικα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Βασιλιά της Μακεδονίας, αλλά μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις με τον Περσέα αποσύρθηκαν.50

Μετά τη νίκη του Λούσιου Εμίλιου Παύλου επί του Περσέα στην Πύδνα στις 22 Ιουνίου 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι εκκαθάρισαν το βασίλειο της Μακεδονίας και έθεσαν το δρόμο για μια νέα κοινωνικοπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με την κυριαρχία τους στη Βαλκανική Χερσόνησο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ολόκληρη η κοιλάδα του Πέτριτς και του Σαντάνσκι, ή τουλάχιστον τα νότια μέρη της, εμπίπτουν στην επικράτεια της Πρώτης Μακεδονικής Περιφέρειας, η οποία είναι μία από τις τέσσερις ομοσπονδιακές „δημοκρατίες“ στις οποίες η Μακεδονία έχει χωριστεί από το 167 π.Χ. μέχρι το πρώιμο πριγκιπάτο.51 Η Πρώτη Μακεδονική περιφέρεια, με πρωτεύουσα την Αμφίπολη, κάλυψε τα εδάφη μεταξύ Στρυμόνα και Νέστου, χωρίς τον Ένω, τα Άβδηρα και τη Μαρώνεια, και στα δυτικά του Στρυμόνα, η περιοχή περιλάμβανε την Ηράκλεια Σίντικα και τα Μπισαλτικά. Πριν και μετά τον Τρίτο Μακεδονικό πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας το 146 π.Χ. οι ανεξάρτητοι Μαίδοι είναι οι άμεσοι βόρειοι γείτονες των συνόρων της Μακεδονίας, οι οποίοι παρέμειναν αρκετά ευάλωτοι στους Ρωμαίους, όπως και πριν στα Αντιγονίδια. Την περίοδο από περίπου 135 έως 80/70 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας. Οι Μαίδοι, μαζί με τους Σκορδίσκους, τους Δαρδανους και τους Δεντελέτους, ήταν από τους πιο συχνά αναφερθέντες εισβολείς της επαρχίας, και τα εδάφη τους αποτέλεσαν αντικείμενο επαναλαμβανόμενης τιμωρητικής ή προληπτικής δράσης από τους ρωμαϊκούς στρατούς.

45 Plut. Alex. 9.1; Curt.9.6.20.   46Делев  2013, с.325-326;Митрев 2012, 144-151;    47Делев  2013, с.118, с.327.    48 Вероятното включване към Македония на цялата Петричко-Санданска котловина от Филип II и Александър нататък изключва тази възможност. Митрев 2012, 184-190.  49 Кабакчиев, Ю. Фракия и закат крупньiх…, с.9; Петков 2012, с.68-70.    50………    51.The Ancient Cambridge History 2008, vol IX, p.565-567

––––––––––––-

Η περίπλοκη και δυναμική κατάσταση σχετίζεται πιθανώς με τη συνεχή στρατιωτική παρουσία των Ρωμαίων στην περιοχή. Οι γραπτές πηγές είναι συχνά λακωνικές και δεν εντοπίζουν την περιοχή των μαχών. Η κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα είναι μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες, χωρίς να αγνοούμε τις κοιλάδες της Μπρεγκάλνιτσα και του Βαρδάρη. Οι επιδρομές των Μέντων από το 119, 97, 93-87 π.Χ., καθώς και κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Μιθριδάτη, όταν υπήρξε μια άμεση στρατιωτική κατοχή από τα Ποντιακά στρατεύματα της επαρχίας της Μακεδονίας, επηρέασαν επίσης την περιοχή του Μέσου Στρυμόνα. Φαίνεται ότι οι ενέργειες του Σούλλα και του κληρονόμου του Λούτσιος Χορτένζιος ήταν αρκετά αποτελεσματικές και για μεγάλο χρονικό διάστημα έσπασαν τις δυνατότητες των μέντων για ενεργή δράση κατά της ρωμαϊκής επαρχίας.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 π.Χ. ως αποτέλεσμα των εμφύλιων πολέμων, η κατάσταση στην επαρχία της Μακεδονίας και στην κοιλάδα του Μέσου Στρούμα επιδεινώθηκε. Οι λόγοι – ο εμφύλιος πόλεμος και η παραμέληση της άμυνας στα βόρεια σύνορα της επαρχίας. Αυτό με τη σειρά του προκάλεσε εισβολές από τους Σαρμάτες, Δεντελετους και Σκορντίσκους. Η απάντηση των Ρωμαίων αντικατοπτρίζεται στις γραπτές πηγές και στην κυκλοφορία των κερμάτων, όπου βρήκαν μέρος και έναν ορισμένο όγκο νομισμάτων. Αυτός ο τύπος νομίσματος χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των μισθών των στρατιωτών στις ρωμαϊκές λεγεώνες και η εγγραφή του αποτελεί απόδειξη της παρουσίας και της κίνησης στρατιωτικών μονάδων στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα. Πιθανώς η αντεπίθεση και η χρήση απομιμήσεων διήρκεσε σχεδόν μέχρι το τέλος της εποχής του Νέρωνα.52

Η περίοδος από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ. είναι εξαιρετικά δυναμική για τον πληθυσμό που ζει στην κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα. Στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. οι τοπικές θρακικές φυλές Σίντοι και Μαίδοι έχασαν την ανεξαρτησία τους. Την περίοδο από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. έως το 168 π.Χ. μεταξύ της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και των ελληνιστικών κρατών, ξεκίνησε η πρώτη φάση του αγώνα για τον έλεγχο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η κοιλάδα του Μέσου Στρυμόνα, αν και περιφερειακή, είναι μέρος της αρένας των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα της σκόπιμης πολιτικής της Μακεδονίας και αργότερα της Ρώμης, σημειώθηκαν βαθιές αλλαγές στη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική δομή. Η αστικοποίηση και η ανάπτυξη της αστικής ζωής οδηγούν στην εξαφάνιση της παλιάς φυλετικής δομής. Η ίδρυση και ανάπτυξη αστικών κέντρων, η ενεργή αλλά και βιώσιμη πολιτική και οικονομική ζωή δείχνουν, ότι οι τοπικές κοινότητες επωφελούνται επιτυχώς από τη στρατηγική τους θέση και τους τοπικούς πόρους. Ο μετασχηματισμός της Μακεδονίας σε εσωτερική επαρχία και η απόσυρση των ρωμαϊκών λεγεωνών στα βόρεια μείωσε τη στρατηγική σημασία της κοιλάδας του Μέσου Στρυμόνα. Παρά τις βάρβαρες εισβολές στα μέσα και το δεύτερο μισό του τρίτου αιώνα, τα αστικά κέντρα διατηρήθηκαν, ενώ η πολιτική και οικονομική ζωή παρέμειναν σταθερές. Η επιβολή του χριστιανισμού οδήγησε στην άνοδο της Παρτικόπολη ως επισκοπικού κέντρου, αλλά αυτό δεν μπορούσε να σταματήσει την οικονομική παρακμή και τη μείωση του πληθυσμού στην περιοχή κατά την περίοδο από τον IV έως τον VI αιώνα.

––––––––––––-

52 E. Paunov 2013, From Koine to Romanitas: the numismatic evidence for Roman expansion and settlement in Bulgaria in antiquity (Moesia and Thrace, ca.16 BC – AD 98/117), p. 466

en_USEnglish