Епитафия в стихове и други непубликувани надписи от Хераклея Синтика

Епитафия в стихове и други непубликувани надписи от Хераклея Синтика

Статията публикува новооткрити епиграфски паметници от Хераклея Синтика (при с. Рупите, Петричко). От некропола на града в местността Айдарица произхождат епитафия в стихове от римския период и шест елинистически надгробни стели; при разкопките на градската агора е открит почетен надпис върху база за статуя. Епитафията на Касандър (фиг. 1-6), датираща от втората половина на ΙΙ или началото на III в. сл. Хр., е вторият известен надпис в стихове от града. В превод текстът гласи:

Аз, умрелият от насилствена смърт Касандър, завърших живота си, когато веднъж пътувах сам от Пауталия и отивах към Сармея: предаде ме приятел, (подобен на) сина на Лаерт. Сетне моят брат от общ баща, като се завърна, ме откри в праха погубен от ужасни хора, и като спаси останките ми, (ги положи) в този гроб в знак на братска любов; името му е Пирий. Освен за мен, (той направи гробницата) и за живите: за чедото ми Артемидор, за себе си и за съпругата (си/ми?) Венерия.

В текста личат влияния както от епоса, така и от атическата трагедия, което показва популярността на произведенията от тези два жанра в Хераклея. Споменатият топоним Сармея е неизвестен, но според логиката на текста Касандър се е завръщал от Пауталия (в провинция Тракия) към Македония, т.е. може би става дума за място в близост до Хераклея или дори за поетично наименование на града. Сведението, че убийството е било планирано предварително от разбойниците въз основа на информация, получена от „приятел“ на Касандър, навярно подсказва, че той е пренасял стоки или пари и изглежда е бил търговец. Едва ли е случайно съвпадение, че тъкмо от този период има епиграфско свидетелство за изпращане на вексилации от провинция Долна Мизия с цел ликвидиране на разбойници в граничните райони между Македония и Тракия.


Шестте надгробни стели от III-II в. пр. Хр. съдържат само имената на покойниците, някои от които обаче са редки (Τερρης, Μέρων) или се срещат за първи път (Ἀλκμέα, Βάδης): Алкмея, дъщеря на Сатир (фиг. 11-12); Бадес, син на Зоил (фиг. 13-14); Дионисий, син на Мерон (фиг. 16-17); Зоил, син на Еуктемон (фиг. 19-20); Терес (фиг. 21-22). Името Τερρης, за което има само още един пример, би могло да е вариант на тракийското Τηρης, но е възможно да става дума и за различно име. Имената Алкмея
и Мерон са гръцки, а Бадес би м


ВИЖ ЦЯЛАТА СТАТИЯ ОТ ТУКen_USEnglish