+359 87 981 9509

Мраморната оброчна плочка на богинята Немезида вече е в Исторически музей Петрич

13.12.2023
Директорът на музея г-н Методи Бисерков получи днес мраморната оброчна плочка от проф. Людмил Вагалински – ръководител на археологическите разкопки на античен град Хераклея Синтика. Припомняме, че мраморният барелеф бе предаден за консервация и реставрация в лабораторията на Националния археологически институт с музей при БАН. Проф. Вагалински открои, че на плочката е изобразена богинята, която „държи везни и е стъпила върху полегнала фигура – вероятно на момиче, символизиращо враговете на Римската империя и греховността, а наоколо са показани гладиаторски атрибути – шлем, мечове, тризъбец“. Реставрацията на мраморната плочка е обратима, като позволява да бъдат добавени към нея още фрагменти, в случай че бъдат открити.
Светилището на крилатата богиня на възмездието Немезида, намиращо се в Хераклея Синтика, е единственото проучено досега светилище на тази богиня на територията на България. То е част от 15-те верижни помещения на форума.
Срещата уважиха кметът на община Петрич г-н Димитър Бръчков, както и председателят на Общински съвет Петрич г-жа Светла Данаилова.