+359 87 981 9509

Планирай своето посещение

ПОСЕЩЕНИЯ И УСЛУГИ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕТРИЧ С ОБЕКТИ: Централна музейна експозиция – гр. Петрич, „Къща Ванга“ – гр. Петрич, НПМ „Самуилова крепост“, ГАНКЦ „Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ – местност с.Рупите
Индивидуален билет за вход за всеки обект поотделно (цените са без ДДС):
За деца до 7 години и хора с увреждания
безплатно
За ученици, студенти и пенсионери
2,00 лв.
За възрастни
5,00 лв.
Групов билет за посещение на ученици, студенти и пенсионери за групи над 10 души
за едно лице 1,00 лв.
Групов билет за посещение на възрастни за групи над 10 души
за едно лице 3,00 лв.
Комбиниран билет за вход в обектите (важи в рамките на три дни). Билетът се маркира като такъв на гърба на фискалния бон в обекта, в който е издаден, като се поставя печат на обекта. Входът в другите посетени обекти се удостоверява с дата и печат на обекта, отбелязан на гърба на фискалния бон.
За деца до 7 години и хора с увреждания
безплатно
За ученици, студенти и пенсионери
5,00 лв.
За възрастни
10,00 лв.
Групов билет за посещение на ученици, студенти и пенсионери за групи над 10 души
за едно лице 3,00 лв.
Групов билет за посещение на възрастни за групи над 10 души
за едно лице 6,00 лв.
УСЛУГИ /с включено ДДС/:
Беседа
12,00 лв.
Ползване на аудио и мултимедийни устройства за информация
12,00 лв.
Провеждане на аниматорски и интерактивни занимания
60,00 лв.
Провеждане на събития
96,00 лв.
Създаване, разпространение и използване на недвижима културна ценност или на елемент от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение с търговска цел
240,00 лв. на час
За ползване на обособен терен от културно-исторически обект за провеждане на ритуал за сключване на граждански брак
96,00 лв.
БЕЗПЛАТЕН ВХОД за посещение - всеки последен понеделник от месеца