+359 87 981 9509

Представяне на проект от УниБИТ

21.03.2024

Днес в Исторически музей Петрич бе представен проектът „Изследване на възможности за прилагане и развитие на образователен туризъм в България: културното наследство в подкрепа на формалното образование“. Ръководителят на проекта гл. ас. д-р Соня Спасова обоснова актуалността на темата, като очерта пресечните точки при взаимодействието на три държавни управленски системи, а именно: културно наследство – образование – туризъм в България. От екипа на УниБИТ присъстваха още проф. Румен Драганов и проф. Евгени Велев. Активен интерес към представянето на проекта проявиха учениците от XI клас от паралелката „Организация на туризма и свободното време“ към ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ръководени от г-жа Златка Радовска, учител по професионална подготовка. Събитието бе уважено от зам.-директора на ПГИТ г-жа Мария Костадинова и г-жа Валентина Свечева, педагогически съветник, както и г-жа Росица Трайкова – директор на СУ „Васил Левски“, с. Коларово, председателя г-н Димитър Яков и членове на сдружение „Русалии“. Община Петрич бе представлявана от г-жа Катя Стоянова.