+359 87 981 9509

Церемония „Първа копка“

04.12.2023
Церемонията бе извършена на обект „Зона за социализация на Античен град Хераклея Синтика“ – част от мащабния проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
▶️Първият етап на проекта включва зоната за културно наследство на самите археологически разкопки, който ще бъде финализиран до края на 2023 г.
▶️Вторият етап предвижда дейности по изграждане на зоната за социализация, където ще се разработи съвременна туристическа инфраструктура: пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка, паркинг за автомобили, автобуси и каравани, атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата. Предвижда се да се изгради и посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията, увлекателен за подрастващите.
✅С изпълнението на проекта ще се извърши цялостна трайна консервация на разкритите археологически структури, което от своя страна ще позволи реализирането на нови теренни проучвания и разкопки. Ще се осигурят и подходящи условия за туристическо обслужване и ще се разработи цялостен интегриран туристически продукт, превръщащ Петрич във водеща туристическа дестинация на Югозападна България.