+359 87 981 9509

1009 години от смъртта на цар Самуил

06.10.2023
„ВОЙНСТВЕН ЧОВЕК, КОЙТО НИКОГА НЕ ЗНАЕЛ ПОКОЙ“
Памет за цар Самуил
Днес си спомняме за един от най-славните владетели на Първото българско царство – цар Самуил, защитавал България не само с меча си, но и с опитността и мъдростта си. Владетелят, който преди 1009 години завинаги затваря очи сякаш в желанието да се отърси от окаяната гледка на крачещите слепци.
Византийският хронист Йоан Скилица отбелязва следното: „А той, като ги видял да идват в редици с еднакъв брой хора, не можал да издържи това страдание храбро и спокойно, а загубил съзнание, причерняло му и паднал на земята. Присъстващите, които се мъчели да възвърнат дишането му с вода и благовония, успели малко да го свестят. А той, като дошъл на себе си, поискал да пие студена вода, но когато взел и пил, получил сърдечен удар и след два дни умрял“.
Цар Самуил завещава на своите приближени да бъде погребан в базиликата „Св. Ахил“ в близост до мощите на светеца.
Изображение: Умиращият Самуил и ослепените му бойци (миниатюра от препис на Манасиевата хроника, XIV в.)