+359 87 981 9509

110г. от Междусъюзническата война (16.06.1913)

Междусъюзническата война от 1913 г. е военен конфликт между членовете на Балканския съюз за разпределяне на земите, отнети от османците по време на Първата балканска война. Така във война срещу България застават Сърбия, Гърция, Черна гора, Румъния и Османската империя. Военните действия пряко се отразяват върху  Петричко.

По време на Междусъюзническата война Петрич постепенно се превръща във фронтови град. На 27 юни гръцки военни части превземат Струмица, след което започва настъпление по десния бряг на долината на р. Струмешница през Подгорието към Петрич и на север към Огражден. Надвечер на 28 юни и на 29 юни сутринта 1913 г. нашествениците влизат в Петрич. Опожаряват недовършената сграда на българското трикласно училище с пансион в махалата „Варош“ при черквата „Св. Николай“. Изгорена е училищно-градската библиотека. Правят се опити за въвеждане на гръцки език в богослужението.

След подписването на Букурещкия договор на 28 юли 1913 г. гръцките окупационни войски се изтеглят на юг от Петрич по билото на Беласица.

В резултат от военните действия в Петричко настъпват активни миграционни процеси, които довеждат до промяна на демографския облик на града и региона. На мястото на изтеглилото се мюсюлманско население се заселват хиляди български бежанци от над 100 населени места, прогонени от родните си места в Егейска и Вардарска Македония.

Източник: Попов, Н. Петрич и Петричко по време на Балканската война. //В: Война за национално освобождение и обединение 1912-1913 г. Сборник от доклади и научни съобщения, изнесени на сесията по повод 75-годишнината от Балканската война. Военно издателство, София, 1989.

Ярослав Вешин, „На нож“

Галерия