+359 87 981 9509

120 г. от смъртта на Димитър Гущанов (1876 – 4.05.1903)

Завършил Юридическия факултет в Лозана, Швейцария, „надъхан още от детинство с освободителните идеи на родината“, след свършване на образованието си през 1900 г. Гущанов тръгва за Македония. Като ръководител на Драмския район се включва в трескавата революционна дейност в навечерието на Илинденското въстание от 1903 г. По това време в Драмско идва и Гоце Делчев, за да извършат заедно атентат на моста и тунела на р. Ангиста. Този атентат е един от най-сполучливите в цяла Македония.

Решителното сражение, в което и двамата войводи намират смъртта си, се състои на 4 май в с. Баница. Четите се опитват да се измъкнат от селото, но виждат насоченото срещу тях турско оръжие. За страхопочитанието към Гоце Делчев и Димитър Гущанов разбираме от спомените на Димо Хаджидимов, които Яворов цитира: „Петнадесет часа турците не посмяха от куршумите ни да приближат нашите убити.(…) И петнадесет часа ни се късаха сърцата…Защото осиротяваше цял народ.“