+359 87 981 9509

90 години от рождението на Димитрина Бъчварова (29.01.1934–03.05.2010)

Има едни бележити личности, които никога няма да забравим, защото тяхната светлина продължава да озарява пътя ни дори и след смъртта им. Личности, които с безрезервна отдаденост и изгаряща сърцето страст внасят „бодрост в народната свяст“. Безспорно сред тях ще причислим и Димитрина Динева Бъчварова – основателят на музейното дело в град Петрич.

Родена на 29.01.1934 г. в Петрич, Димитрина Бъчварова завършва история в Софийския държавен университет „Климент Охридски“ през 1957 г. и веднага след това започва работа като учител в основно училище „Гоце Делчев“. Именно по време на преподавателската дейност тя осъзнава истинската си мисия – необходимостта от осмисляне на историята на родния край на фона на общата история на България. Ето защо основава кръжок „Млад историк“, водена от „ентусиазма и жизнеспособността на учениците“. Напътства и неуморно направлява тяхната изследователска работа, оформя изложбени кътове в училище със събраното от учениците, организира патриотични тържества. През 1964 г. създава първата училищна музейна сбирка.

Две години по-късно, през 1966 г., се създава първата градска историческа музейна сбирка в Петрич, помещаваща се в частната къща на Мирчо Ангов. През 1972 г. с решение на общинското ръководство партерът на читалище „Братя Миладинови“ е предоставен за експозиционна зала за исторически музей. За нуждите на неговото организиране и поддържане се налага Бъчварова да напусне учителската си работа и така става първият музеен работник в Петрич, неизменно подкрепян от учениците в кръжока. Премеждията ѝ обаче тепърва започват – трябва да бъде изграден тематико-експозиционен план. С помощта на Александър Дончев, отговорен за художественото оформление в музея, започва да обикаля по музеите в другите градове от страната, да се запознава с особеностите на музейната работа, да търси дарители за преустройството на залата за музей.

След толкова много безсънни нощи и всеотдаен труд на 12 октомври 1974 г. официално е прерязана лентата на музея в Петрич. „Особено важен е фактът, че всички материали, постъпили в музея, са дарение. (…) „Музей от дарения“ – така наричаха музея в Петрич.“

През 1978 година по идея на Димитрина Бъчварова художникът Александър Дончев изработва герба на Петрич. През 1979 г. по време на теренни обхождания с участието на членове на кръжока „Млад историк“ към музея тя открива край село Тополница Петричко неолитно селище, днес известно под името „Промахон-Тополница“.

Димитрина Бъчварова е автор на множество статии за родния край. През 1999 г. Македонския научен институт в София с участието на Научно-информационната група в Петрич издава авторския ѝ сборник „Петрич през вековете“. С решение на Общинския съвет на 11 октомври 2002 г. е наградена с почетния знак на общината.

Умира на 3 май 2010 г. в Петрич.

Източници:

Бъчварова, Д. Петрич през вековете. Македонски научен институт. София, 1999.

100 години от Освобождението на Петрич. Сборник от публикувани материали. Петрич, 2012.

Галерия